Economische duurzaamheid

Het uitgangspunt van een duurzame economie is dat de natuurlijke hulpbronnen niet sneller verbruikt mogen worden dan dat de aarde ze kan hernieuwen. Daarbij wordt winst eerlijk verdeeld en is rentabiliteit het resultaat van bloeiende ecosystemen en groeiende gemeenschappen.

Om onze visie levend te houden, is het essentieel om de onafhankelijkheid en autonomie van het bedrijf op lange termijn te verzekeren. Zonder economisch succes kunnen we onze duurzame bedrijfsstrategie immers niet implementeren. Winst is bovendien nodig om te investeren in sociale en ecologische duurzaamheid.

Om tot een duurzame economie te komen, gebruiken we verschillende strategieën, zoals het toepassen van ethische principes, het stimuleren van innovatie, duurzame investeringen en het onderhouden van een gezonde financiële basis. Op die manier creëren we zoveel mogelijk kansen op lange termijn en is een duurzame en constante winstmarge verzekerd. Dit komt niet alleen ten goede van onze werknemers en leveranciers, maar ook van onze handelspartners en consumenten.