Teeltprojecten over de hele wereld

Bij het verzamelen en aankopen van de grondstoffen voor onze producten letten we niet alleen op ecologische aspecten, maar hebben we ook oog voor het welzijn van de mensen die erbij betrokken zijn. Bij elk project streven we naar een samenwerking op lange termijn waarbij eerlijke beloning, extra kansen op de arbeidsmarkt en een gezond evenwicht tussen gezin en werk centraal staan.