Al onze producten zijn klimaatneutraal

Door compensatie en vermindering van emissies

Onze doelstellingen voor een klimaatvriendelijke toekomst zijn ambitieus. We hebben er al 2 behaald in 2021: scope 1 en 2 emissies, volgens het Greenhouse Gas Protocol GHGP. En sinds oktober 2022 zijn al onze producten klimaatneutraal. Wat dat precies betekent? Dat vertellen we je graag.

Meer dan alleen compensatie

We laten allemaal onze ecologische voetafdruk achter op aarde – elke dag. En elk bedrijf dat iets produceert, kan dat niet doen zonder het klimaat te beïnvloeden.

Gelukkig kunnen we de impact verminderen, door de uitstoot te compenseren. Maar er is meer nodig. Efficiëntere productie, regeneratieve energie, minder transport, gerecyclede verpakkingen en vegetarisch eten in de kantine: het draagt allemaal bij aan een kleinere voetafdruk.

Vermijden, verminderen, compenseren

Sinds 2021 zijn we klimaatneutraal volgens scope 1 en 2 emissies, volgens het Greenhouse Gas Protocol GHGP. Dit hebben we bereikt door verschillende maatregelen. Al jaren optimaliseren we ons energieverbruik en vergroten we het aandeel duurzame energie, bijvoorbeeld door in Duitsland en Zwitserland over te schakelen op meer biogas.

Verschillende dochterondernemingen van Weleda wereldwijd gebruiken al 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Ons hoofdkantoor in Arlesheim, Zwitserland, wordt sinds 2021 voorzien van 100% hernieuwbare energie. Daardoor bleef er voor 2021 een restant CO2 over, dat we in samenwerking met de Sekem boerderij in Egypte hebben gecompenseerd. Sekem kweekt jojoba-planten voor Weleda in de woestijn. Op deze plantages worden nu meer bomen geplant om de woestijn te vergroenen. Dit bindt CO2 en bouwt tegelijkertijd de bodem op.

Dit betekent het klimaatakkoord van Parijs voor Weleda

De oproep van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken tot minder dan 1,5°C heeft ook impact op Weleda. Welke rol wij hierin spelen? Voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord maken wij gebruik van het complexe en innovatieve X-Degree Compatibility (XDC) model.  

XDC meet de klimaatimpact van bedrijven in relatie tot de opwarming van de aarde en de economische sector waarin het bedrijf actief is. Dit betekent dat het model de temperatuur van een bedrijf berekent in vergelijking tot de opwarming van de aarde.

Meer informatie over XDC >

Weleda voldoet aan de centrale doelstelling van het klimaatakkoord

Uit het XDC model bereikte Weleda in 2021 een waarde van 1,5°C op scope 1 en 2. Daarmee voldoen we aan de centrale doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. We hebben de klimaatimpact van ons eigen energieverbruik effectief verminderd en gecompenseerd. Daarnaast werken we aan het verbeteren van onze totale klimaatimpact (scope 3).

Ook communiceren we transparant over wat we doen om nog duurzamer te worden. Dit kun je elk jaar teruglezen in ons Jaar- en duurzaamheidsverslag. Hier lees je bijvoorbeeld over ons energieverbruik voor het opwarmen van het water voor de douche met onze aromadouches. Afhankelijk van hoe ruim je deze activiteiten in het XDC-model opneemt, kom je voor 2021 uit op de volgende waarden:

+ 1,2 graden Celsius (volgens GHG Protocol met gebruiksfase van producten, exclusief pensioenfonds, lonen en salarissen, belastingen en banktegoeden).

+ 1,3 graden Celsius (volgens BKG-protocol met gebruiksfase van producten en met pensioenfonds, lonen en salarissen, belastingen en banktegoeden).

Koop je Weleda? Dan koop je klimaatneutrale producten

Sinds oktober 2022 zijn al onze producten klimaatneutraal. Door te kiezen voor Weleda, kies je dus voor klimaatneutrale producten en een betere wereld.

Een ecologische voetafdruk gaat niet alleen om de uitstoot van energieverbruik, maar ook de uitstoot van bijvoorbeeld verpakkingen, grondstoffen en transport. Voor onze producten betekent dit dat we zoveel mogelijk emissies vermijden en verminderen. Door bijvoorbeeld over te schakelen op hernieuwbare energie of door verpakkingen te recyclen. Wat overblijft is een jaarlijkse hoeveelheid CO2 van ongeveer 48.000 ton. We compenseren deze impact volledig door te investeren in klimaatbeschermingsprojecten die internationaal erkende certificaten opleveren.

Lees hier meer over onze projecten >

Daarnaast steunen we ook natuurbehoud- en bodembeschermingsprojecten waarvoor we geen certificaten ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn het opnieuw bevochtigen van micromoerassen in het Jasmund National Park en de ondersteuning van het zogenoemde Soil Fertility Fund van de Swiss Organic Foundation. Ook zijn onze 7 Weleda-tuinen wereldwijd biologisch-dynamisch en ondersteunen we boeren bij het omvormen van reguliere landbouw naar biologische landbouw.

Lees hier meer over in ons Jaarverslag >