Weleda’s klimaatneutrale beleid

CO2-compensatie via duurzame projecten in Oeganda

Klimaatneutraal werken: steeds meer bedrijven passen het toe. Het houdt in dat er over elke stap in het bedrijf zorgvuldig wordt nagedacht om de ecologische voetafdruk te minimaliseren en de aarde zo min mogelijk te belasten.

Vervolgens wordt de resterende CO2-uitstoot op een zinvolle manier gecompenseerd. Bij Weleda doen we dit door twee duurzame projecten in Oeganda financieel te steunen.  

3 vliegen in één klap

CO2-uitstoot compenseren kan op heel wat manieren. Weleda koos voor twee projecten in Oeganda die nauw aansluiten bij onze eigen waarden: het cookstove en biogas-project. Beide zorgen ervoor dat ontbossing wordt voorkomen, de volksgezondheid erop vooruitgaat én de lokale economie wordt ondersteund.

Het cookstove-project

Cookstoves zijn kleine kacheltjes met een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen en die tot 50% minder brandstof nodig hebben. Ze zijn bedoeld voor het armere deel van de bevolking. De mensen leveren echter ook een financiële bijdrage aan de aanschaf ervan, wat ervoor zorgt dat ze daadwerkelijk zelf betrokken zijn. Is de cookstove eenmaal in huis, dan hoeven mensen aanzienlijk minder hout te sprokkelen of te kopen, minder te stoken én minder vervuilde lucht in te ademen.

Levenskwaliteit

De cookstoves worden bovendien lokaal geproduceerd, en werken dus positief op de werkgelegenheid. Inmiddels is bekend dat het aantal sterfgevallen door longziektes daalt dankzij de cookstoves. De lokale werkgelegenheid is gestegen. Verder krijgen kinderen nu de tijd om kind te zijn en naar school te gaan, want zij hoeven niet langer mee te helpen om hout te halen. Dankzij de cookstoves is de levenskwaliteit van de plaatselijke bevolking een stuk beter dan voordien.

Van mest naar biogas

Daarnaast investeert Weleda in de aanschaf en plaatsing van biogasinstallaties op boerenbedrijven in Oeganda. Dit is geen pure liefdadigheid: Weleda betaalt de helft, waardoor de boeren zelf ook een serieuze investering doen om deze installatie te verkrijgen. Met de biogasinstallatie zetten de boeren de mest van hun eigen vee om in biogas, waarmee ze enorm besparen op hout als brandstof. Het kost een boer ongeveer twee jaar om zijn investering terug te verdienen. Dit kunnen niet alle boeren zich veroorloven en is daardoor een minder toegankelijk project dan de cookstoves. Het past echter wel prima in onze filosofie om lokale boeren op weg te helpen bij duurzame landbouw. Dat doen we immers ook bij onze teeltprojecten.