Ratanhia

Arequipa, Peru
Map of Peru - Ratanhia

Ratanhia is een onopvallende, ruige plant die in het woestijngebied rond de stad Arequipa (Zuid-Peru) groeit en in het wild geplukt wordt. De plant gedijt in het harde klimaat van de uitlopers van de Andes en met haar wortels houdt ze mee de erosie tegen.

Jaarlijks wordt maar liefst een half miljoen ton medicinale planten geoogst en overal ter wereld verhandeld. Die handelsstromen zijn echter onoverzichtelijk en niet alle telers zijn bereid om dit op een eerlijke manier te doen. Dit geldt ook voor de ratanhia-wortel. Officieel exporteert Peru ongeveer 40 ton op jaarbasis, waarvan wij een ton afnemen. De herkomst is echter vaak onduidelijk en daarom hebben we in 2002 besloten om een duurzaam project uit te werken. Hiervoor werken we o.a. samen met een milieubeschermingsorganisatie en diverse wetenschappers, plukkers en handelaars.

 

Eerst werd onderzocht of we wilde ratanhia zelf zouden kunnen kweken. Dat bleek al snel onmogelijk, om twee redenen. Ratanhia gedijt alleen in een wisselwerking met meerdere gastplanten waaruit de plant water en voedingszouten haalt. Bij een eventuele teelt zou men dan ook nog andere plantensoorten moeten kweken, wat in de praktijk zo goed als onmogelijk is. Bovendien groeit de plant extreem traag. Het duurt 7 tot 15 jaar voor deze geoogst kan worden, wat een veel te grote inspanning van landbouwers zou vergen.

 

Daarom werd een duurzame methode ontwikkeld om de plant in het wild te plukken. Samen met INRENA, een vereniging voor milieubescherming, lukte het om in de regio van Arequipa een beschermd gebied van ongeveer 2000 hectare te creëren. Van een aantal percelen werden de planten geïnventariseerd. Op die manier kon de natuurlijke verjonging en de hoeveelheid ratanhia die elk jaar bijgroeit intensief onderzocht worden. De resultaten van die onderzoeken vormden de sleutel tot een duurzame plukstrategie.

Bij het begin van het project dacht men er nog aan om alleen een deel van de wortel te oogsten. Geleidelijk kwam men echter tot een veel eenvoudiger manier: het plukgebied wordt in vijf sectoren opgedeeld, waarin telkens één op de vijf planten met wortel en al geoogst mag worden. Tegelijk moeten de plukkers op de oogstplek ratanhiazaden in de grond stoppen. Dat garandeert dat er steeds weer jonge planten groeien.

 

Jaarlijks wordt één ton gedroogde wortels geoogst volgens de voorschriften van het duurzame oogstproject. In Europa worden ze verder tot extracten verwerkt. De plukkers krijgen een vast afgesproken en eerlijk loon dat voor hen een belangrijke bron van inkomsten betekent. Op deze manier zijn wij als organisatie zeker van een transparante, duurzame en veilige bevoorrading. Onze partner kan op zijn beurt de waardevolle kennis bij andere vergelijkbare plukprojecten in de vrije natuur gebruiken.

 

Inmiddels overweegt de Peruaanse overheid om onze duurzame plukmethode verplicht te maken voor alle bedrijven die ratanhia willen exporteren. Ook wordt onderzocht hoe dit principe op andere medicinale planten kan worden toegepast. En dat is een belangrijke stap om de biodiversiteit veilig te stellen.

Ontdek ook onze andere teeltprojecten

Ingrediënt

Extract van ratanhiawortel

Krameria Triandra Root Extract

De rode ratanhiawortel bevat veel looistoffen, die samentrekkende en ontstekingswerende eigenschappen hebben die zeer geschikt zijn voor de verzorging van het mondslijmvlies.