Dank voor je steun!

Van 20 maart tot en met 9 april 2017 doneerde Weleda per verkocht product 1 euro aan WWF. Het ingezamelde bedrag zal nu door WWF en haar lokale partner Natagora worden gebruikt om de lokale natuur en biodiversiteit te herstellen

Dit doen ze door braakliggende weilanden, velden en bossen aan te kopen om ze vervolgens om te vormen tot natuurgebieden. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden zodat de oorspronkelijke vegetatie weer een kans krijgt om op te leven.

Prairies bocagères

Met deze steun zal het project ‘LIFE Prairies bocagères’ in de regio Fagne-Famenne verder worden uitgewerkt. Prairies bocagères betekent letterlijk ‘kleinschalig boerenlandschap’. Sinds de jaren ’60 zijn deze typische weilanden steeds schaarser geworden, met een alarmerende achteruitgang van de biodiversiteit als gevolg. Via dit project wil men het oorspronkelijke landschap en de lokale wilde fauna en flora herstellen., o.a. door opnieuw wilde bloemen uit te zaaien. Dit helpt ook om het insectenbestand op peil te houden, een belangrijke voedingsbron voor heel wat dieren, zoals vogels en vleermuizen.

Hulp voor de bedreigde dieren

Voor de meest bedreigde diersoorten worden specifieke maatregelen genomen. Zo wordt de staat van de poelen waarin de waarin de kamsalamander vertoeft verbeterd. Hetzelfde geldt voor de sloten waar de mercuurwaterjuffer zich thuis voelt. Voor de vleermuizen is dan weer de aanplanting van heggen en boomgaarden cruciaal. Ook de grauwe klauwier, een typische zangvogel voor deze regio, houdt van heggen en doornstruiken als broedplaats, die waar nodig worden aangeplant.

Weleda, WWF en Natagora danken alle deelnemers aan deze actie voor hun steun!